SATV met 70cm zender

(2017-12-20) PE1ITR


SATV staat voor Smalband Amateur Televisie. Hierbij wordt de bandbreedte van de video zender beperkt. Dit gaat ten koste van de beeldkwaliteit, maar het idee is dat dit voor signalen in de ruis weinig uitmaakt. Dit geeft het voordeel dat je de ATV zender ook op andere frequenties binnen de 70cm band kan laten uitzenden. Traditioneel wordt voor het 5MHz brede signaal de beeldfrequentie 434.250MHz gebruikt. Echter rond 434MHz bevinden zich stoorsignalen die het dx-en op deze band moeilijk maken. Het ligt dan voor de hand om frequenties te gebruiken die minder worden gestoord en die manier een dx verbinding tot stand te brengen..

Naar aanleiding van een artikel van PA3CRX in de Electron van April 2014 (bladzijde 169 en 170) heb ik een filter gemaakt waarmee een standaard video ATV signaal wordt omgezet naar een SATV signaal. De bandbreedte van het 5MHz video signaal wordt met een laagdoorlaatfilter begrensd op 1MHz. Hieronder de verschillen tussen het normale ATV en het SATV signaal. Dit komt precies overeen met wat in het artikel in Electron wordt beschreven.Fig 1: Dit is het laagdoorfilter tijdens de meting. Het is opgebouwd uit standaard smoorspoeltjes.Fig 2: Dit de doorlaat van het filter gemeten meten met de miniVNA. De span loopt van 0 tot 2MHz. De marker staat op het -3db punt. Dat is iets minder dan 1MHz.Fig 3: Schema van het filter zoals ik dat heb gebruikt in simulatie software. Hier is de berekende doorlaat.Vervolgens ben ik de signalen gaan vergelijken. Eerst maar eens gekeken op een monitor. Het is duidelijk dat het SATV signaal kwalitatief minder is. :-)


Fig 4: ATV: Direct video testbeeld op monitor

Fig 5: SATV: Video na het filter op monitor. Kleuren informatie is weg en beeld is vaag.


Toen met grote letters gekeken wat het verschi is.

Fig 6: ATV Direct video beeld grote letters op monitor

Fig 7: SATV Direct video beeld grote letters op monitor


En nu komt de verrassende vergelijking dat het voor signalen in de ruis niet veel uitmaakt. Dit zijn wel de soort signalen waar we met DX mee te maken hebben. Onderstaande beelden zijn gemaakt door naar een zwak signaal te kijken met SDR# met TV plugin. Uit mijn ATV zender komt een paar miliwatt. Dit signaal werd aan de uitgang met 60db verzwakt en vervolgens via een lange coaxkabel direct aan de SDR ontvanger gekoppeld.

Fig 8: Dit is een normaal ATV beeld in de ruis ontvangen.

Fig 9: Dit is een SATV beeld (1MHz) in de ruis ontvangen.


Met een sdr heb ik het spectrum bekeken. Duidelijk is te zien de bandbreedte smaller wordt. Bij de ouderwetse Analoge TV werd altijd gebruik van AM modulatie waarbij de onderste zijband gedeeltelijk werd onderdrukt. C3F modulatie.
Doordat de video bandbreedte sterk wordt gegrenst lijkt het signaal nu meer op gewone AM modulatie. Het signaal is met SATV nu iets meer dan 2MHz breed waardoor je ook op 436MHz zou kunnen uitzenden zonder dat de bovenkant van het signaal buiten de band komt.

Fig 10: Spectrum van een normaal ATV signaal C3F modulatie.

Fig 11: Spectrum van een SATV signaal met 1MHz video bandbreedte


Resultaat

Het filter is in een kastje gebouwd en klaar voor gebruik. Met de laatste doorlaat plot.Fig 1: Dit is het laagdoorfilter klaar voor gebruik.Fig 2: Dit de doorlaat van het filter gemeten meten met de miniVNA. De span loopt van 0 tot 2MHz. De marker staat op het -3db punt. Dat is 950kHz.
Door betere afscherming en positionering van de componenten loopt het filter steiler af dan in de testopstelling


HOME | Go Back