FM-DX - Phase Shifter (1)

(2017-11-29) PE1ITR

Deze pagina is de eerste uit een serie en gaat over het eerste experiment met een phase shifter en FM omroep stations. In de praktijk komt het voor dat je een zender wil ontvangen maar dat deze wordt gestoord door een sterk station in de buurt. Het gebruik van een goede richtantenne is dan niet voldoende om ongewenste signalen te onderdrukken. Het idee is dan om dit storende station in tegenfase aan te bieden aan de ontvanger en zo het storende signaal te onderdrukken. Dit wordt uitgevoerd door een tweede antenne op het "storende" station te richten en zo het signaal van deze zender verder te verwerken.

Hieronder staat het blokschema van de opstelling. Er worden 2 antennes gebruikt de DX antenne en een tweede antenne richting het storende station. Eerst volgen we het signaal van de DX antenne. Dit signaal gaat eerst door een voorversterker. Daarna gaat het naar een combiner en vervolgens naar de ontvanger.
Het signaal van de tweede antenne gaat ook naar eigen voorversterker. Deze moet identiek zijn als de eerste voorversterker. Dan gaat het signaal naar de phase shifter. De phase shifter is de JSPHS-150+ van Mini Circuits. Middels een spanning kan hiermee de phase van een signaal tussen 100 en 150MHz over een bereik van 200 graden worden gedraaid. Dan gaat het signaal door een variable verzwakker. Dit blijkt een belangrijk element om maximale onderdrukking te verkrijgen. Vervolgens wordt het signaal in tegen fase aan de combiner aangeboden. Het stoorsignaal uit de twee antennes vallen hier tegen elkaar weg met als gevolg dat je er geen last meer van hebt.

Het is duidelijk dat op deze manier de ontvanger minder gevoelig wordt, maar met veel zaken is het een afweging van wat je wil bereiken. Naast het te onderdrukken signaal brengt de tweede antenne ook nieuwe signalen (en extra ruis) naar binnen. Ook blijkt dat de instellingen nogal kritisch zijn. In deel twee van deze blog serie zal ik de opstelling verder karakeriseren. Het doel is meer gebruikersgemak in te bouwen zodat het in de praktijk ook handig gaat werken.


Fig 1: blokschema opstellingHieronder een video van een praktijk situatie. Op 5 km afstand van mijn locatie zit op 107.7MHz Omroep veldhoven. Dit station is zeer sterk aanwezig. Op 107.8MHz zit Antenne AC en ook de zender Santis. De ontvangst van Antenne AC was al moeilijk doordat Omroep Veldhoven op 107.8MHz splatterde. De video laat zien dat met de phase shifter Omroep Veldhoven bijna volledig onderdrukt kan worden.

HOME | Go Back